Aalholmsamlingen

Nodesamling fra 1700-tallet fra Aalholm Slot, ca. 225 musikværker, trykte såvel som håndskrevne.

Ålholmsamlingens nodebøger er beskrevet på Kulturværdiudvalgets hjemmeside.

Musikken var datidens populære dansemelodier og vi fremfører den i Pia Jørgensens arrangementer. Pia Jørgensen arbejder på at få offentliggjort Bind IV og bind VII, som formentlig udkommer i 2004.